Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

H Κυπριακή Εταιρεία Χειρουργικής και Τραυματολογίας ιδρύθηκε το 1977.

Η ΚΕΧΟΤ, υπάγεται στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και είναι καθαρά επιστημονικό όργανο με στόχο λειτουργίας της, την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών της στις εξελίξεις της ειδικότητας μας, αλλά παράλληλα και προσπάθεια διασφαλίσεις σωστής και ασφαλούς για τους ασθενείς μας φροντίδας.

Ειδικά με την εισαγωγή και λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας, ο ρόλος της καθιστάτε ακόμα σημαντικότερος, έως απαραίτητος, στην διασφάλιση της ακεραιότητας τις φροντίδας που παρέχουμε στην κοινωνία της Κύπρου αλλά και της ίδιας της ειδικότητας.

∆ιοικητικό Συµβούλιο Κ.Ε.Χ.Ο.Τ. 2022 - 2025

Πρόεδρος

Δρ Β. Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος

Δρ. Δ. Γαρπόζης

Γραµµατέας

Δρ. Χ. Γεωργιάδης

Ταµίας

Δρ. Ε. Παύλου

Μέλος 1

Δρ. Γ. Ευσταθιάδης

Μέλος 2

Δρ. Α. Ρουσιάς

Αντεπιστέλλοντα µέλη

Δρ. Α. Τάνος

Αντεπιστέλλοντα µέλη

Δρ. Α. Πέττας

Αντεπιστέλλοντα µέλη

Δρ. Α. Χρίστου

Εκπρόσωπος Ειδικευομένων

Δρ. Π.Κίτσης

Προηγούµενα ∆.Σ

∆ιοικητικό Συµβούλιο Κ.Ε.Χ.Ο.Τ. 2015 - 2022

Πρόεδρος: Δρ. Γ. Ευσταθιάδης
Αντιπρόεδρος: Δρ. Β. Κωνσταντίνου
Γενικός Γραµµατέας: Δρ. Ντ. Γεωργίου
Ταµίας: Δρ. Κ. Κοντοζής
Μέλος: Δρ. Ν. Παπαλουκάς
Μέλoς: Δρ. Δ. Γαρπόζης
Ανεπιστέλλοντα Μέλη: Δρ. Α. Χρίστου, Δρ. Π. Παντελή, Δρ. Ε. Παύλου, Δρ. Ο. Αθάνατος, Δρ. Α. Tάνος

∆ιοικητικό Συµβούλιο Κ.Ε.Χ.Ο.Τ. 2013 - 2015

Πρόεδρος: Tάνος Ανδρέας
Αντιπρόεδρος: Αθάνατος Οδυσσέας
Γενικός Γραµµατέας: Κωνσταντίνου Βάσος
Ταµίας: Ευσταθιάδης Γιάννης
Μέλος: Μαρουδιάς Νικόλαος
Μέλoς: Μαξουτλού Άσαν
Εκπρόσωπος Ειδικευοµένων: Ρουσιάς Ανδρέας
Εκπρόσωποι της UEMS ( 2013 – 2017 ): Τάνος Ανδρέας, Ευσταθιάδης Γιάννης

∆ιοικητικό Συµβούλιο Κ.Ε.Χ.Ο.Τ. 2013 - 2015

Πρόεδρος: ∆ρ. Νικόλαος Π. Μαρουδιάς
Αντιπρόεδρος: ∆ρ. Τάνος Ανδρέας
Γενικός Γραµµατέας: ∆ρ. Γεωργίου Κωνσταντίνος
Ταµίας: ∆ρ. Ευσταθιάδης Γιάννης
Μέλος: Μαρουδιάς Νικόλαος
Τακτικά µέλη: ∆ρ. Σεργίου Σέργιος, ∆ρ. Σιάµισιης Γεώργιος

Ως αντεπιστέλλοντα µέλη ορίστηκαν:

∆ρ. Παπαλουκάς Νίκος
∆ρ.Σπαστρής Πέτρος
∆ρ. Αθάνατος Οδυσσέας
∆ρ. Κωνσταντίνου Βάσος
∆ρ. Χρήστου Ανδρέας

Εκπρόσωπος ειδικευοµένων: ∆ρ. Γαρπόζης ∆ηµήτρη

∆ιοικητικό Συµβούλιο Κ.Ε.Χ.Ο.Τ. 2009 - 2011

Πρόεδρος: Σεργίου Σέργης
Αντιπρόεδρος: Μαρουδιάς Νίκος
Γενικός Γραµµατέας: Γεωργίου Ντίνος
Ταµίας: Βασιλείου Γιαννάκης
Μέλος: Σπαστρής Πέτρος
Μέλος: Λοϊζίδης Άκης
Τακτικά µέλη: ∆ρ. Σεργίου Σέργιος, ∆ρ. Σιάµισιης Γεώργιος

Μη Αιρετά Μέλη:

Παπαλουκάς Νίκος
Σχίζας Άκης


Εκπρόσωπος ειδικευοµένων: Χρίστου Αντρέας
Εκπρόσωπος στην U . E . M . S .: Τάνος Ανδρέας
Εκπρόσωπος στην U . E . M . S .: Σπαρτρής Πέτρος

Η ΚΕΧΟΤ, υπάγεται στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και είναι καθαρά επιστημονικό όργανο με στόχο λειτουργίας της, την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών της.

Διεύθυνση: Σινά 3, Γρ. 204, 1095 Έγκωμη

Γκαλερύ

Ώρες Λειτουργίας

Δευτ-Παρ:

8:00 π.μ - 18:00 α.μ

Σαβ - Κυρ:

10:00 π.μ - 19:00 α.μ

Social Media

© 2022 Kexot, All Rights Reserved - Προσωπικά ∆εδοµένα – Developed & Design by ADAP Digital Services.

Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

H Κυπριακή Εταιρεία Χειρουργικής και Τραυματολογίας ιδρύθηκε το 1977.

Η ΚΕΧΟΤ, υπάγεται στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και είναι καθαρά επιστημονικό όργανο με στόχο λειτουργίας της, την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών της στις εξελίξεις της ειδικότητας μας, αλλά παράλληλα και προσπάθεια διασφαλίσεις σωστής και ασφαλούς για τους ασθενείς μας φροντίδας.

Ειδικά με την εισαγωγή και λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας, ο ρόλος της καθιστάτε ακόμα σημαντικότερος, έως απαραίτητος, στην διασφάλιση της ακεραιότητας τις φροντίδας που παρέχουμε στην κοινωνία της Κύπρου αλλά και της ίδιας της ειδικότητας.

∆ιοικητικό Συµβούλιο Κ.Ε.Χ.Ο.Τ. 2022 - 2025

Πρόεδρος

Δρ Β. Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος

Δρ. Δ. Γαρπόζης

Γραµµατέας

Δρ. Χ. Γεωργιάδης

Ταµίας

Δρ. Ε. Παύλου

Μέλος 1

Δρ. Γ. Ευσταθιάδης

Μέλος 2

Δρ. Α. Ρουσιάς

Αντεπιστέλλοντα µέλη

Δρ. Α. Τάνος

Αντεπιστέλλοντα µέλη

Δρ. Α. Πέττας

Αντεπιστέλλοντα µέλη

Δρ. Α. Χρίστου

Εκπρόσωπος Ειδικευομένων

Δρ. Π.Κίτσης

Η ΚΕΧΟΤ, υπάγεται στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και είναι καθαρά επιστημονικό όργανο με στόχο λειτουργίας της, την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών της.

Διεύθυνση: Σινά 3, Γρ. 204, 1095 Έγκωμη

Γκαλερύ

Ώρες Λειτουργίας

Δευτ-Παρ:

8:00 π.μ - 18:00 α.μ

Σαβ - Κυρ:

10:00 π.μ - 19:00 α.μ

© 2022 Kexot, All Rights Reserved - Προσωπικά ∆εδοµένα – Developed & Design by ADAP Digital Services.

Η Εταιρεία

Τι είναι η ΚΕΧΟΤ

H Κυπριακή Εταιρεία Χειρουργικής και Τραυματολογίας ιδρύθηκε το 1977.

Η ΚΕΧΟΤ, υπάγεται στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και είναι καθαρά επιστημονικό όργανο με στόχο λειτουργίας της, την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών της στις εξελίξεις της ειδικότητας μας, αλλά παράλληλα και προσπάθεια διασφαλίσεις σωστής και ασφαλούς για τους ασθενείς μας φροντίδας.

Ειδικά με την εισαγωγή και λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας, ο ρόλος της καθιστάτε ακόμα σημαντικότερος, έως απαραίτητος, στην διασφάλιση της ακεραιότητας τις φροντίδας που παρέχουμε στην κοινωνία της Κύπρου αλλά και της ίδιας της ειδικότητας.

∆ιοικητικό Συµβούλιο Κ.Ε.Χ.Ο.Τ. 2022 - 2025

Πρόεδρος

Δρ Β. Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος

Δρ. Δ. Γαρπόζης

Γραµµατέας

Δρ. Χ. Γεωργιάδης

Ταµίας

Δρ. Ε. Παύλου

Μέλος 1

Δρ. Γ. Ευσταθιάδης

Μέλος 2

Δρ. Α. Ρουσιάς

Αντεπιστέλλοντα Μέλη

Δρ. Α. Τάνος

Δρ. Α. Πέττας

Δρ. Α. Χρίστου

Εκπρόσωπος Ειδικευομένων

Δρ. Π.Κίτσης

Η ΚΕΧΟΤ, υπάγεται στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και είναι καθαρά επιστημονικό όργανο με στόχο λειτουργίας της, την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών της.

Διεύθυνση: Σινά 3, Γρ. 204, 1095 Έγκωμη

Ώρες Λειτουργίας

Δευτ-Παρ:

8:00 π.μ - 18:00 α.μ

Σαβ - Κυρ:

10:00 π.μ - 19:00 α.μ