Άρθρα

Πρωτόκολλο ∆ιενέργειας Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος

1. Κλινική εξέταση του ασθενή από το χειρουργό. Αυτό γίνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την επέμβαση και επιβεβαιώνεται η διάγνωση κλινικά και με ακτινογραφίες.
2. Προεγχειρητικός έλεγχος. Διενεργείται προεγχειρητικός έλεγχος, αιματολογικός/βιοχημικός και όποτε κρίνεται αναγκαίο πραγματοποιείται κλινική εξέταση από παθολόγο/καρδιολόγο.
3. Έντυπο συγκατάθεσης. Υπογράφεται έντυπο συγκατάθεσης από τον ασθενή και το θεράποντα ιατρό αφού ενημερωθεί ο ασθενής για τις τυχόν επιπλοκές (λοίμωξη, χαλάρωση υλικών, φλεβοθρόμβωση κ.α).
4. Εισαγωγή. Ο ασθενής γίνεται εισαγωγή το πρωί της ημέρας της εγχείρησης, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος για εισαγωγή νωρίτερα.
5. Εξέταση από αναισθησιολόγο. Ο ασθενής εξετάζεται και από τον αναισθησιολόγο ο οποίος εξηγεί την αναισθησία που θα γίνει και πιθανές επιπλοκές.
6. Αντιβιοτική προφύλαξη. Εφαρμόζεται περιεγχειρητική αντιβιοτική προφύλαξη για τουλάχιστον 24 ώρες.
7. Αντιθρομβωτική αγωγή. Μετά την εγχείρηση αρχίζει αντιθρομβωτική αγωγή για τουλάχιστον 15 μέρες
8. Χειρουργική επέμβαση. Η ενδεδειγμένη χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο χειρουργείο το οποίο είναι αδειοδοτημένο από το υπουργείο Υγείας. Χρειάζεται ακριβής γραπτή περιγραφή της χειρουργικής επέμβασης από το χειρουργό.
9. Αναλγησία. Μετά τη χειρουργική επέμβαση λαμβάνεται μέριμνα για την διαχείριση του πόνου, ο οποίος τις πρώτες μετεγχειρητικές μέρες αναμένεται να είναι ισχυρός. Η καλή αντιμετώπιση του πόνου οδηγεί σε γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς και μείωση των επιπλοκών.
10. Κινητοποίηση. Ο ασθενής κινητοποιείται από την πρώτη μετεγχειρητική μέρα με βοήθεια και γίνεται έναρξη της Φυσιοθεραπείας.
11. Παραμονή στο νοσηλευτήριο. Ο ασθενής παραμένει στο νοσηλευτήριο για τουλάχιστον 3 βράδια.
12. Εξιτήριο. Χορηγείται εξιτήριο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι: I. Ο ασθενής είναι απύρετος II. Ο ασθενής είναι περιπατητικός με στήριγμα και ικανός πλήρους αυτοεξυπηρέτησης στον χώρο του.
III. Η αιμοσφαιρίνη του ασθενή είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα.
IV. Η μετεγχειρητική ακτινογραφία επιβεβαιώνει ορθή τοποθέτηση του εμφυτεύματος.
13. Μετεγχειρητικές οδηγίες. Δίδονται γραπτώς οδηγίες στον ασθενή για τη φαρμακευτική αγωγή που θα ακολουθήσει μετεγχειρητικά, όπως επίσης και για τις αλλαγές πληγών.
14. Μετεγχειρητική παρακολούθηση. Ο ασθενής παρακολουθείται στα εξωτερικά ιατρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την αφαίρεση ραφών, έλεγχο της πληγής και κινητικότητας και ακτινογραφικό έλεγχο. Ο θεράπων ιατρός επιβάλλεται να είναι εύκολα προσβάσιμος για τον ασθενή και μόνιμος κάτοικος Κύπρου.

Η ΚΕΧΟΤ, υπάγεται στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και είναι καθαρά επιστημονικό όργανο με στόχο λειτουργίας της, την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών της.

Διεύθυνση: Σινά 3, Γρ. 204, 1095 Έγκωμη

Γκαλερύ

Ώρες Λειτουργίας

Δευτ-Παρ:

8:00 π.μ - 18:00 α.μ

Σαβ - Κυρ:

10:00 π.μ - 19:00 α.μ

Social Media

Άρθρα

Πρωτόκολλο ∆ιενέργειας Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος

1. Κλινική εξέταση του ασθενή από το χειρουργό. Αυτό γίνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την επέμβαση και επιβεβαιώνεται η διάγνωση κλινικά και με ακτινογραφίες.
2. Προεγχειρητικός έλεγχος. Διενεργείται προεγχειρητικός έλεγχος, αιματολογικός/βιοχημικός και όποτε κρίνεται αναγκαίο πραγματοποιείται κλινική εξέταση από παθολόγο/καρδιολόγο.
3. Έντυπο συγκατάθεσης. Υπογράφεται έντυπο συγκατάθεσης από τον ασθενή και το θεράποντα ιατρό αφού ενημερωθεί ο ασθενής για τις τυχόν επιπλοκές (λοίμωξη, χαλάρωση υλικών, φλεβοθρόμβωση κ.α).
4. Εισαγωγή. Ο ασθενής γίνεται εισαγωγή το πρωί της ημέρας της εγχείρησης, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος για εισαγωγή νωρίτερα.
5. Εξέταση από αναισθησιολόγο. Ο ασθενής εξετάζεται και από τον αναισθησιολόγο ο οποίος εξηγεί την αναισθησία που θα γίνει και πιθανές επιπλοκές.
6. Αντιβιοτική προφύλαξη. Εφαρμόζεται περιεγχειρητική αντιβιοτική προφύλαξη για τουλάχιστον 24 ώρες.
7. Αντιθρομβωτική αγωγή. Μετά την εγχείρηση αρχίζει αντιθρομβωτική αγωγή για τουλάχιστον 15 μέρες
8. Χειρουργική επέμβαση. Η ενδεδειγμένη χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο χειρουργείο το οποίο είναι αδειοδοτημένο από το υπουργείο Υγείας. Χρειάζεται ακριβής γραπτή περιγραφή της χειρουργικής επέμβασης από το χειρουργό.
9. Αναλγησία. Μετά τη χειρουργική επέμβαση λαμβάνεται μέριμνα για την διαχείριση του πόνου, ο οποίος τις πρώτες μετεγχειρητικές μέρες αναμένεται να είναι ισχυρός. Η καλή αντιμετώπιση του πόνου οδηγεί σε γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς και μείωση των επιπλοκών.
10. Κινητοποίηση. Ο ασθενής κινητοποιείται από την πρώτη μετεγχειρητική μέρα με βοήθεια και γίνεται έναρξη της Φυσιοθεραπείας.
11. Παραμονή στο νοσηλευτήριο. Ο ασθενής παραμένει στο νοσηλευτήριο για τουλάχιστον 3 βράδια.
12. Εξιτήριο. Χορηγείται εξιτήριο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι: I. Ο ασθενής είναι απύρετος II. Ο ασθενής είναι περιπατητικός με στήριγμα και ικανός πλήρους αυτοεξυπηρέτησης στον χώρο του.
III. Η αιμοσφαιρίνη του ασθενή είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα.
IV. Η μετεγχειρητική ακτινογραφία επιβεβαιώνει ορθή τοποθέτηση του εμφυτεύματος.
13. Μετεγχειρητικές οδηγίες. Δίδονται γραπτώς οδηγίες στον ασθενή για τη φαρμακευτική αγωγή που θα ακολουθήσει μετεγχειρητικά, όπως επίσης και για τις αλλαγές πληγών.
14. Μετεγχειρητική παρακολούθηση. Ο ασθενής παρακολουθείται στα εξωτερικά ιατρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την αφαίρεση ραφών, έλεγχο της πληγής και κινητικότητας και ακτινογραφικό έλεγχο. Ο θεράπων ιατρός επιβάλλεται να είναι εύκολα προσβάσιμος για τον ασθενή και μόνιμος κάτοικος Κύπρου.

Η ΚΕΧΟΤ, υπάγεται στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και είναι καθαρά επιστημονικό όργανο με στόχο λειτουργίας της, την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών της.

Διεύθυνση: Σινά 3, Γρ. 204, 1095 Έγκωμη

Γκαλερύ

Ώρες Λειτουργίας

Δευτ-Παρ:

8:00 π.μ - 18:00 α.μ

Σαβ - Κυρ:

10:00 π.μ - 19:00 α.μ

© 2022 Kexot, All Rights Reserved - Προσωπικά ∆εδοµένα – Developed & Design by ADAP Digital Services.

Άρθρα

Πρωτόκολλο ∆ιενέργειας Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος

1. Κλινική εξέταση του ασθενή από το χειρουργό. Αυτό γίνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την επέμβαση και επιβεβαιώνεται η διάγνωση κλινικά και με ακτινογραφίες.
2. Προεγχειρητικός έλεγχος. Διενεργείται προεγχειρητικός έλεγχος, αιματολογικός/βιοχημικός και όποτε κρίνεται αναγκαίο πραγματοποιείται κλινική εξέταση από παθολόγο/καρδιολόγο.
3. Έντυπο συγκατάθεσης. Υπογράφεται έντυπο συγκατάθεσης από τον ασθενή και το θεράποντα ιατρό αφού ενημερωθεί ο ασθενής για τις τυχόν επιπλοκές (λοίμωξη, χαλάρωση υλικών, φλεβοθρόμβωση κ.α).
4. Εισαγωγή. Ο ασθενής γίνεται εισαγωγή το πρωί της ημέρας της εγχείρησης, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος για εισαγωγή νωρίτερα.
5. Εξέταση από αναισθησιολόγο. Ο ασθενής εξετάζεται και από τον αναισθησιολόγο ο οποίος εξηγεί την αναισθησία που θα γίνει και πιθανές επιπλοκές.
6. Αντιβιοτική προφύλαξη. Εφαρμόζεται περιεγχειρητική αντιβιοτική προφύλαξη για τουλάχιστον 24 ώρες.
7. Αντιθρομβωτική αγωγή. Μετά την εγχείρηση αρχίζει αντιθρομβωτική αγωγή για τουλάχιστον 15 μέρες
8. Χειρουργική επέμβαση. Η ενδεδειγμένη χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο χειρουργείο το οποίο είναι αδειοδοτημένο από το υπουργείο Υγείας. Χρειάζεται ακριβής γραπτή περιγραφή της χειρουργικής επέμβασης από το χειρουργό.
9. Αναλγησία. Μετά τη χειρουργική επέμβαση λαμβάνεται μέριμνα για την διαχείριση του πόνου, ο οποίος τις πρώτες μετεγχειρητικές μέρες αναμένεται να είναι ισχυρός. Η καλή αντιμετώπιση του πόνου οδηγεί σε γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς και μείωση των επιπλοκών.
10. Κινητοποίηση. Ο ασθενής κινητοποιείται από την πρώτη μετεγχειρητική μέρα με βοήθεια και γίνεται έναρξη της Φυσιοθεραπείας.
11. Παραμονή στο νοσηλευτήριο. Ο ασθενής παραμένει στο νοσηλευτήριο για τουλάχιστον 3 βράδια.
12. Εξιτήριο. Χορηγείται εξιτήριο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι: I. Ο ασθενής είναι απύρετος II. Ο ασθενής είναι περιπατητικός με στήριγμα και ικανός πλήρους αυτοεξυπηρέτησης στον χώρο του.
III. Η αιμοσφαιρίνη του ασθενή είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα.
IV. Η μετεγχειρητική ακτινογραφία επιβεβαιώνει ορθή τοποθέτηση του εμφυτεύματος.
13. Μετεγχειρητικές οδηγίες. Δίδονται γραπτώς οδηγίες στον ασθενή για τη φαρμακευτική αγωγή που θα ακολουθήσει μετεγχειρητικά, όπως επίσης και για τις αλλαγές πληγών.
14. Μετεγχειρητική παρακολούθηση. Ο ασθενής παρακολουθείται στα εξωτερικά ιατρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την αφαίρεση ραφών, έλεγχο της πληγής και κινητικότητας και ακτινογραφικό έλεγχο. Ο θεράπων ιατρός επιβάλλεται να είναι εύκολα προσβάσιμος για τον ασθενή και μόνιμος κάτοικος Κύπρου.

Η ΚΕΧΟΤ, υπάγεται στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και είναι καθαρά επιστημονικό όργανο με στόχο λειτουργίας της, την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών της.

Διεύθυνση: Σινά 3, Γρ. 204, 1095 Έγκωμη

Ώρες Λειτουργίας

Δευτ-Παρ:

8:00 π.μ - 18:00 α.μ

Σαβ - Κυρ:

10:00 π.μ - 19:00 α.μ